มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
นักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ เพื่อการก้าวเข้าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
    พลังกาย-ใจและพลังความคิดของนักศึกษาและคณาจารย์ผู้ใส่ใจในคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่่ไม่ใช่คิดเพียงแค่ตนอยู่ได้ แต่หวังให้ผู้อื่น-สังคมอยู่ได้ด้วย เพราะการร่วมกันปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งกระทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากมหาวิทยาลัยตนเองแล้วขยายเป็นเครือข่าย  จากการนำพานักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ เพื่อการก้าวเข้าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1 กันยายน 2558     |      1035
พิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร "คาวบอยเกมส์" ครั้งที่ 14
        วันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา คุณวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอำเภอละแม เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร "คาวบอยเกมส์" ครั้งที่ 14 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละสี การแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแม่โจ้ CP กับทีมสถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม การประกวดคาวบอยคาวเกิร์ล     อย่างไรก็ตามภายในงาน ยังมีกิจกรรม "สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว" นายอำเภอและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเสริมศิริมงคลให้ชีวิต ตลอดจนเป็นการร่วมสืบประเพณีอันดีงามของสังคมไทย
2 เมษายน 2558     |      2396
ทั้งหมด 1 หน้า