ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฯ ประชุมกับรองว่าผู้ว่าชุมพร ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564
อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย เลขานุการ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมกับ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร
23 มิถุนายน 2564
ศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ มอบเงินรายได้จากโครงการเดิน-วิ่งการกุศล สบทบทุนโรงพยาบาลละแม
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ นำโดย นายวีรวัชร์ จารุรัชต์ธำรง อดีตประธานชมรมฯ และ นายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมฯ ปัจจุบัน มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล "วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม" ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม เป็นประธานมอบเงิน จำนวน 205,421 บาท ให้กับโรงพยาบาลละแม เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย โดยมี นพ.ภูมิธพัฒน์ มายุศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหาร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน อาทิ สถานีตำรวจภูธรละแม, องค์การบริหารส่วนตำบลละแม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร, นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา (สมาชิกวุฒิสภา), บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัทคิวแม็กซ์ อะโกรเทค จำกัด, บริษัทชุมพรการกีฬา, ศึกษาภัณฑ์ละแม, และ เสือการเกษตร ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้หักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนโรงพยาบาลละแม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอละแม ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับศิษย์เก่าแม่โจ้ และหน่วยงานทุกภาคส่วน 
15 มิถุนายน 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ>https://researchex.mju.ac.th/otou/index.php/info3/24-info2?fbclid=IwAR0MoB63RyOu2Sy6sPa1QmGMyw_OjmoABMYf8RrBxCcGZguFwqHEuPwN9G4ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640120142855_113644.pdfกำหนดการ รายงานตัวและทำสัญญาจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640125152343_878968.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640201181728_347061.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640202105050_96654.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 และ 6แก้ไขระยะเวลาการจ้างงาน จากเดิม ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203145439_560840.pdfอ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203162026_402147.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203162417_57566.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208140337_980358.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208201801_987477.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208202325_451244.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208205216_816253.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640209200734_872565.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213342_874273.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213406_29476.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213413_703510.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640215063747_998862.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9อ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640604144028_465695.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10อ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640607113134_435333.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640611181111_975526.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640611182348_834973.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640615145756_157658.pdf
15 มิถุนายน 2564
ธนาคารชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.10 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร ผู้ริเริ่มกิจกรรม “ธนาคารชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร และนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยชันโรง เพื่อนำข้อมูลส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงในภาคใต้ต่อไป
11 มิถุนายน 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฯ นำบุคลากร และ ศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค จากนั้น ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ ร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร พร้อมคณะ ได้ร่วมกันพัฒนาแปลงโครงการไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
7 มิถุนายน 2564
ทางหลวงชนบท เข้าพบผู้บริหาร ม.แม่โจ้ชุมพร พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
19 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย ประชุมร่วมกับทางหลวงชนบท (ทช.) ในการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล ภายใต้โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ณ ห้องประชุม อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >https://mgronline.com/business/detail/9640000046424
19 พฤษภาคม 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีถวายสักการะ เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.09 น. ที่อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวรด้วยพระโรคหวัดใหญ่ และสิ้นพระชนม์ที่ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 สิริพระชนมายุ 43 พรรษาด้วยพระกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการทหารเรือ ส่งผลให้กองทัพเรือ มีความเจริญก้าวหน้า สามารถทำหน้าที่รั้วของชาติทางทะเลได้อย่างเข้มแข็งสืบต่อมา ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง กองทัพเรือจึงได้ประกาศขนานพระนามเป็น "องค์บิดาของทหารเรือไทย" และได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันอาภากร"
19 พฤษภาคม 2564
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง ม.แม่โจ้-ชุมพร คว้ารางวัลการประกวด "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประการผลการพิจารณารางวัลการประกวด "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน โดย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล ดังนี้ ธนาคารปูม้าบ้านดอนสาม (ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ปูปากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร โดย อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท้องโตนด จังหวัดชุมพร โดย ผศ.ยุทธนา สว่างอารมณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การประกวดดังกล่าว เป็นเวทีแสดงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรปูม้าระดับชุมชนอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูและสร้างชื่อให้แก่ธนาคารปูม้าที่มีความเข้มแข็งให้เกิดเป้นแบบอย่างการดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันของชุมชนอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า  
5 พฤษภาคม 2564
โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิตเข้าชมฐานการเรียนรู้ ม.แม่โจ้-ชุมพร
วันนี้ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น. นายอภิสิทธิ์ ดำชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำชมฐานการเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล (อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (คุณกฤษ พลไทย), การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (คุณณิชาพล บัวทอง), พิพิธภัณฑ์แมลง (อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย), การดำน้ำแบบ Scuba Diving (คุณชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์), การเลี้ยงสาหร่ายทะเล (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น), การเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ (คุณชัยวิชิต เพชรศิลา), และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อาจารย์ ดร.เชษฐ ใจเพชร)
9 เมษายน 2564
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากร การตลาดและการทำตลาดออนไลน์ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การตลาดและการตลาดออนไลน์ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น สนับสนุนและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 เมษายน 2564
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ม.แม่โจ้-ชุมพร ให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งสองวันมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดชุมพร และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพรเข้าร่วม 40 คน
7 เมษายน 2564
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประชุมขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 3589/2562 ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพรสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication:GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสินค้าสับปะรดสวี กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ของจังหวัดชุมพรให้สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายได้ โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานทั้งนี้ จากการประชุม กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายงานว่า นอกจากสินค้าสับปะรดสวี กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ยังมีสินค้าหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน เช่น กาแฟถ้ำสิงห์ กล้วยหอมทองละแม และทุเรียนชุมพร โดยนายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร และผู้แทนเกษตรจังหวัดชุมพร ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสินค้าซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI คือ กล้วยหอมทองละแม และทุเรียนชุมพรทั้งนี้ มติที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสินค้ากล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ที่ชุมชนมีความต้องการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางเคมีในกล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชนต่อไป
2 เมษายน 2564
ฟาร์ม ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับใบรองรองมาตรฐานเกษรอินทรีย์ IFOAM ปีที่ 3
แปลงฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินการต่อออายุใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) พื้นที่ 5.25 ไร่ เป็นปีที่ 3 โดยมีผู้รับผิดชอบแปลงคือ อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ และอ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในภาคใต้ โดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ในเรื่องการแข่งขันสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์รายสาขาที่สำคัญของชาติ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากระบบการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรแผนใหม่แบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตระดับไร่นาไปถึงมือผู้บริโภค (From Farm to Table) รวมทั้งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เป็นผู้นำด้านการเกษตร ในการผลิตอาหารป้อนสู่ตลาดโลก
2 เมษายน 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ วทน. และเครือข่าย มอบเครื่องบดเปลือกมังคุดแก่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอพะโต๊ะ
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางวนิดา บุญมาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดย ผศ. ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี และผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์ และ อ.ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด บ้านในหยาน อ. พะโต๊ะ จ.ชุมพร ที่ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 3 ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี วทน. ร่วมกับ TGI ไทย-เยอรมัน และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องมือให้กับหมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุดภายใต้โครงการคลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อใช้ในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับหมู่บ้านต่อไป
31 มีนาคม 2564
รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ.2564 รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
26 มีนาคม 2564
แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ บริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด จัดเสวนา "การผลิตพืชด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม"
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดงานเสวนา การผลิตพืชด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรงานเสวนาฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ บริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การทำการเกษตรแม่นยำ และการบรรยายจาก บริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด หัวข้อ การออกแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบโรงเรือน และการใช้ระบบควบคุม (IoT) ในแปลงปลูกนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ได้ชมการปลูกพืชและเห็ดด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มในแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วย
19 มีนาคม 2564
ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ประชุมความร่วมมือกับสมาคมประชาสังคมชุมพร ขับเคลื่อนชุมพร มหานครสุขภาวะ
16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 นณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรผศดรบัญญัติมนเทียรอาสน์รองอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับนายทวีวัตรเครือสายสมาคมประชาสังคมชุมพรนายวิเวกอมตเวทย์สมาคมเครือข่ายรักษ์ละแมนายศาะกลับดีเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้นางพัลลภาระสุโส๊ะศูนย์ประสานงานหลักประกันคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคชุมพรพร้อมคณะหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมประชาสังคมชุมพรประเด็นการเกษตรและการท่องเที่ยวสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนชุมพรมหานครสุขภาวะชุมพรน่าอยู่และสร้างสุขภาคใต้
16 มีนาคม 2564
ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ติดตามและหารือการบริหารจัดการ ม.แม่โจ้-ชุมพร
16 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรผศดรบัญญัติมนเทียรอาสน์รองอธิการบดีพร้อมด้วยนายธนภัทรปัญญาวงค์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นายธีระชัยตันเรืองพรผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมนายธีรวัฒน์สุนทรีศิลปกรณ์นักภูมิสารสนเทศนายเสริมศักดิ์ไชยทานิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายสำนักงานมหาวิทยาลัยนายอดิศรสุวรรณนิติกรชำนาญการพิเศษ ประชุมร่วมกับดรบุญศิลป์จิตตะประพันธ์คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร เพื่อติดตามและหารือแนวทางการการบริหารจัดการพื้นที่หน้าหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรการเช่าและหรือการใช้ประโยชนของเอกชนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของปศุศัตว์เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
16 มีนาคม 2564
โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ 21
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารีย์ จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ 21" ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีนางสาวกิตติยา เลียบสุวรรณ กรรมการ บริษัท ไทยเนอเชอรัล ไฟเบอร์ส จำกัด เป็นวิทยากร โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทางปัญญา และการคิดวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพตามแบบในศตวรรษที่ 21
10 มีนาคม 2564
กิจกรรมการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตแม็กแน็ทและการผลิตโพสการ์ด และการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติเชิงพาณิชย์
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตแม็กแน็ทและการผลิตโพสการ์ด และการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติเชิงพาณิชย์ วิทยากรรับเชิญ นายประสิทธิ์ กลิ่นยวง และ นายคมกฤษ์ กลิ่นยวง จัดโดย อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
10 มีนาคม 2564
ดูทั้งหมด
รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ.2564 รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
26 มีนาคม 2564
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1.รับบริจาคเงินเข้าบัญชี ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563มียอดเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 630-251593-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ โยธิน และ/หรือ นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย และ/หรือ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้โอนเงินดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 487 0562 502  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ยอดเงินโอนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 2.สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวที่ได้รับจากการบริจาค ไปสมทบกับทีมงานวัยรุ่นละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และทางทีมงานวัยรุ่นละแม ได้นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขอให้คุณความดี คุ้มครองทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง  และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายใจ ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
23 ธันวาคม 2563
บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ รับฟังเรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย และ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" กับ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันที่ 7 เมษายน 2559
7 เมษายน 2559
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
23 กุมภาพันธ์ 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ)
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) เพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม พัฒนา คน-ชุมชน จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่อง เที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมรังสรรค์ ชั้น 1 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (ภาพโดยท่านอุปนายกสมาคมฯรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน และนางจินตนา ไพบูลย์)
21 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วน
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุก ภาคส่วน เพื่อร่วมสร้าง "สุข" บนแผ่นดินจังหวัด พังงา ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ให้เข้าร่วมทีมวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรท้อง ถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์-โครงการชุมชนบ้านน้ำใน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วันที่ 19 มกราคม 2559
21 มกราคม 2559
อาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม จัดโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน"
วันที่ 20 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ได้จัดทำโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน" ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก "เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนฐานรากภาคใต้ บนหรือ สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2558
21 มกราคม 2559
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2559
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย นายณรงค์ โยธิน เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 กับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชุมพร
8 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือปกป้อง ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายในถ้ำรับร่อ
สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว โดยอาจารย์จุฑามาส เพ็งโคนา ร่วมกับแกนนำสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และกลุ่มอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววัดถ้ำรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือปกป้อง ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายในถ้ำรับร่อ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558
20 ธันวาคม 2558
ดูทั้งหมด
รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ.2564 รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
26 มีนาคม 2564
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร "Organic Farm Outlet Chumphon"
   วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการและวิจัย โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การปลูกดอกหน้าวัวแบบอินทรีย์ การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ในงานเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร  Organic Farm Outlet Chumphon ณ บ้านเขานาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร          พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมเวทีเขย่าทัศน์ “ร่วมสร้างชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์” โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเสวนาในครั้งนี้
9 กันยายน 2563
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร รับมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) และในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช. ในงานแถลงข่าว และพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
9 ธันวาคม 2558
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย (2015 The 3rd Thailand Bike & Walk Forum: SAFETY)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ณ ศูนย์สร้างสุข สสส. กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสวนาและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 15 องค์กร/กลุ่ม ซึ่งในปี 2558 ได้มุ่งเน้นในเรื่อง “ความปลอดภัย” ภายใต้แนวคิดหลัก “การสร้างชุมชนจักรยานและสังคมนิยมเดิน” และแผนงานโครงการ “การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย”ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 เรื่อง (1) ได้แก่ การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย และ (2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
19 เมษายน 2558
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม นอกจากการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแล้ว ยังมีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้มีงานทำ"
12 กุมภาพันธ์ 2558
ฝึกอบรม ศิลปหัตถกรรม จาก วัสดุธรรมชาติ
5 พ.ย. 57 มีการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ในรายวิชา พท333 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาฯ ในหัวข้อของศิลปหัตถกรรม ได้จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะในการจัดทำบายศรี ถาดรองอาหาร กระทง งานจากใบตอง ใบเตย และวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ในการสัมนานี้มีผู้ให้การบรรยายโดย นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
5 พฤศจิกายน 2557
ขอแสดงความยินดีกับคณะรำกองยาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
            ขอแสดงความยินดีกับคณะรำกลองยาว ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดขบวนแห่พระบก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557 ของอำเภอหลังสวน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา            อย่างไรก็ตาม รางวัลดังกล่าว นอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรแล้ว ยังสามารถสร้างขวัญและกำลังให้นักศึกษา ในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ตุลาคม 2557
การจัดบรรยายอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลในร่องปาล์มน้ำมัน ด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย อาจารย์ยุทธนา สว่างอารมณ์ได้มีการจัดบรรยายอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลในร่องปาล์มน้ำมันด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร โดยงานนี้ได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์สมพรมีแสงแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเป็นประธานในงาน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ์จาก คุณแสงทอง ชนกาสรณี นายยก อบต สวนแตง ร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการให้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะพืนฐานของปลานิล วิธีการดูแล และการเลือกสายพันธุ์ปลานิล  มีการสาธิตการทำอาหารปลาด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มลงในอาหารปลา และสาธิตการทำกรวยไข่ฟักลูกปลานิล
14 ตุลาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 นายณรงค์ โยธินและ นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการ "บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา และเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาทราบบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกิจกรรม workshop เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันร่วมกัน
3 ตุลาคม 2557
ประชุม จัดทำแผนพัฒนาแม่โจ้ - ชุมพร (5 ปี) ด้านบริการวิชาการและวิจัย
ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมประชุมหารือ เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ระยะ 5-10 ปี) ด้านบริการวิชาการและวิจัย ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
3 กันยายน 2557
ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ
26/2/2562 16:07:10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา่งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา cover way
26/2/2562 16:06:07
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18/10/2559 9:11:12
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90 MHz)
26/8/2559 15:52:21
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/2/2559 13:31:28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/2/2559 13:29:49
Download ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารบุญรอดและอาคารบ้านบุคลากร
30/10/2558 16:00:42
ประกาศ ประกวดราคามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2558
6/11/2557 11:34:47
ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร(ห้องเรียน , ห้องพักอาจารย์, ห้องประชุม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30/10/2557 17:49:19
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
7/5/2554 16:02:57
 ดูทั้งหมด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
15/6/2564 14:59:12
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
25/1/2564 16:42:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
22/1/2564 19:40:25
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
4/1/2564 17:39:13
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม"
3/2/2563 22:56:08
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
4/12/2557 22:04:44
ประกาศให้นักศึกษามารับบัตรประกัน
17/11/2557 13:49:25
รายชื่อนักศึกษาปี 2557 ที่ส่งหลักฐานทางการศึกษาไม่ครบ
14/10/2557 11:18:04
แจ้งนักศึกษารับบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
1/1/2557 0:00:00
 ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย