มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

คลิกที่นี่เพื่อเข้าระบบจองออนไลน์

แจ้งการสั่งจองชุดครุยสำหรับนักศึกษาที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร และโครงการการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ที่สำเร็จการศึกษา และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2555 ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ขอให้ดำเนินการชำระค่าชุดครุย 1,850 บาท (ทั้งการเช่าและตัดซื้อ) ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาแม่โจ้ ชื่อบัญชี ร้านเกศรา หมายเลขบัญชี 5963018370

ส่ง Fax หลักฐานใบวัดตัว และหลักฐานการชำระเงิน โดยเขียนชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์ติดต่อกลับ พร้อมที่อยู่ ลงในเอกสาร ที่เบอร์ 053 420908 ร้านเกศรา

ทางร้านจะดำเนินการจัดส่งชุดครุยให้นักศึกษา ระบบการจัดส่งจะเรียกเก็บเงินค่าส่งปลายทางจากนักศึกษา

สำหรับนักศึกษา ที่ทำการตัดซื้อ ทางร้านจะดำเนินการส่งให้ก่อน ส่วนคนที่เช่า จะดำเนินการส่งให้ภายหลังประมาณไม่เกินเดือนมกราคม เงินส่วนที่เหลือจากการหักค่าเช่าจะคืนให้หลังจากการรับปริญญาเสร็จสิ้นแล้ว และได้รับชุดครุยคืนโดยสมบูรณ์และครบถ้วน

นักศึกษาที่ต้องการสั่งซื้อชุดนักศึกษา สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงกับทางร้าน

1.  เสื้อเชิ๊ตสีขาว (สำหรับนักศึกษาชาย)  ราคาตัวละ 170 บาท

2.  กางเกงสีขาว  (สำหรับนักศึกษาชาย)  ราคาตัวละ 120 บาท

3.  เสื้อนักศึกษา (สำหรับนักศึกษาหญิง)  ราคาตัวละ 100 บาท

4.  กระโปรงเขียว (สำหรับนักศึกษาหญิง) ราคาตัวละ 125 บาท

ติดต่อ คุณเกศราผ่าน  e-mail : ketsara-kaew@hotmail.com 

หมายเหตุ นักศึกษาที่ส่งใบวัดตัวให้กับเจ้าหน้าที่ชุมพร/เจ้าหน้าที่ศูนย์แล้ว ขอให้ดำเนินการส่งเฉพาะหลักฐานการจ่ายเงินเท่านั้น

ปรับปรุงข้อมูล : 12/5/2554 15:04:41     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 24633

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบตู้ปลอดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลละแม
      วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II) จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการ โดยนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม มอบหมายให้นางสุภมาส วังมี เภสัชกรชำนาญการพิเศษและนางสาวอิณฑิภา หนุนภักดี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ      ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว มาจากการระดมทุนของชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ในกิจกรรม “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้” ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร      นอกจากนี้ ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
24 กุมภาพันธ์ 2567     |      48
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 3 (3 NACON-NRAHS) (3rd NACON-NARAHS) ผ่านระบบออนไลน์       1. นายธนกฤต สุขทองแท้ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำมันเสม็ดขาวและระยะเวลาในการสลบปูม้า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       2. นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบชนิดอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย (Artemia sp.)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       3. นายพีระพงศ์ แน่นหนา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบกล้วยหอมทองต่อการลดแอมโมเนียในน้ำเลี้ยงปลากะพงขาว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       4. นายณัฐกาญจน์ อินตัน ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล 1 ในระยะ Post Larva 13 ถึง Post Larva 40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า แอสตาแซนทิน และโปรตีนยีสต์” อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ (ที่ปรึกษาหลัก)
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      301