มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

       ขอเชิญนักศึกษาลงทะเบียนเข้าอบรม เตรียมความพร้อมก่อนออกปฎิบัติสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566-2567 อบรมโดยใช้ Microsoft Teams (ถ่ายทอดสด) วันที่ 24 ,31 มกราคม 2567 และวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รายละเอียด ดังนี้

      1.วันพุธ ที่ 24 มกราคม 2567 (09.00-12.00 น. /13.00-16.00 น.)

      2.วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 (09.00-12.00 น./13.00- 16.00 น.)

      2.วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (13.00-16.00 น.)

      ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม >> http://www.education.mju.ac.th/student/Login.aspx

  •  หมายเหตุ

      1.สำหรับนักศึกษาที่ติดเรียนวันที่ 24,31 ม.ค. 2567 (09.00-12.00 น.) สามารถอบรมออนไลน์ผ่าน MJU Mooc โดยจะแจ้งลิ้งค์เข้าระบบให้นักศึกษาทราบทางไลน์กลุ่มต่อไป

      2.ลงทะเบียนภายในวันที่ 22 ม.ค.2567 เท่านั้น ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ผ่านการอบรมดังกล่าว จะไม่สามารถออกปฎิสหกิจศึกษาได้

      สอบถามเพิ่มเติม :นายวันชัย ล่องอำไพ (พี่ปอนด์) งานบริการการศึกษา ในวันและเวลาราชการ

ปรับปรุงข้อมูล : 16/1/2567 11:45:03     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 296

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับนักศึกษาใหม่แม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์กุล รองอธิกาบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอนุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้แทนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 89  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา บุคลากรงานกิจการนักศึกษาและผู้แทนองค์กรนักศึกษาร่วมเดินทางด้วย
23 มิถุนายน 2567     |      10
นักศึกษาใหม่ แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้า 72 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จักกรช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกใหม่ ร่วมปล่อยปูม้าจำนวน 72 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศล”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย บริเวณทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนเอื้ออำพน เข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตาม กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารปูม้า จังหวัดชุมพร โดยได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
21 มิถุนายน 2567     |      21
บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้-ชุมพร คึกคัก คณบดี นำทีม “ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 89 “ สู่บ้านหลังที่ 2 อย่างอบอุ่น
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมผู้ปกครอง รายงานตัวเข้าหอพัก ณ อาคารคาวบอย 3 โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น และในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองพร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกใหม่ เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตาม นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-29 มิถุนายน 2567 โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา ดูแลนักศึกษาระหว่างเดินทางและตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
21 มิถุนายน 2567     |      25
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมงานฤดูกาลทุเรียนชุมพรจังหวัดชุมพร ปี 2567
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมงานวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานพร้อมกันนี้ นางอู๋ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา นายจางจื้อเหวิน กงสุลฝ่ายการพาณิชย์ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนทั้งภาครัฐเอกชนและตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งในปี 2567 คาดการณ์ว่าผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร จะมีผลผลิตประมาณ 2.5 แสนตันสร้างรายได้มากกว่า 33,000 ล้านบาท โดยจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น 17.38 เปอร์เซ็นต์ และประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือสาธารรัฐประชาชนจีน ที่นำเข้าผลผลิตสดทุเรียนสัดส่วนมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณการนำเข้าทุเรียนทั้งหมด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลทะเลทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
17 มิถุนายน 2567     |      68