มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

รอบสุดท้ายแล้วจ้า : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 : รอบที่ 4 Direct Admission •หลักสูตร 4 ปี •จำนวนจำนวน 5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 40 ที่นั่ง •รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. กศน. GED หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน •ไม่ระบุ GPAX •ไม่ใช้ TGAT / TPAT / A-Level

รับสมัครที่ www.admissions.mju.ac.th

สมัครออนไลน์ : วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผล : วันที่ 9 มิถุนายน 2566

ชำระเงินค่าเทอม : วันที่ 9-13 มิถุนายน 2566

รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ออนไลน์ : วันที่ 10-14 มิถุนายน 2566 (ออกรหัสนศ.วันที่ 15 มิถุนายน 2566)

รายงานตัวเข้าหอพัก : วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย วันที่ 23-30 มิถุนายน 2566) เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ปรับปรุงข้อมูล : 24/5/2566 13:32:34     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 298

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม MAEJO TOUR : ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่นี้ละเเม
      เปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้เป็นวันพิเศษ ออกเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม MAEJO TOUR : ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่นี้ละเเม ในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ลงทะเบียนร่วมเดินทาง เวลา 07.50 น. บริเวณป้อมยาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรONE DAY TRIP ราคา 399 บาท >> รวมค่าอาหาร -ค่ากิจกรรม -มีไกด์นำเที่ยวเเละทีมงานดูเเลตลอดทริป -บุฟเฟต์ผลไม้ -ประกันชีวิตรับสมัครถึงวันที่ 28 กันยายน นี้เท่านั้น และปิดรับสมัคร เวลา 18.00 น.สอบถามเพิ่มเติม : 098 707 7242ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน QR Code
26 กันยายน 2566     |      0
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1211 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
     ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1211 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 อัตราด้านการเมืองการปกครอง การเมืองเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนๆละ 34,000 บาทวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนๆละ 27,880 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566สอบถามเพิ่มเติม 077- 544 068ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25660926151322_933674.pdf?fbclid=IwAR26qBBwdw56vFJ6KKwyY3h_W_bLDljCequsJwZmxPmHg6CjJQVFxBSIxto
26 กันยายน 2566     |      1
งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม FRESHY MJU 88 และประกวดหนุ่ม สาว แม่โจ้-ชุมพร 2023
      วันที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่อาคารแม่โจ้ 80 ปี งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม FRESHY MJU 88 และประกวดหนุ่ม สาว แม่โจ้ชุมพร 2023 นักศึกษาใหม่ร่วมกันสักการะพระพิรุณทรงนาค โดยมีรุ่นพี่ อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าแม่โจ้ ยืนแถวปรบมือต้อนรับ       เวลา 19.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี กล่าวเปิดกิจกรรม นายสมนึก พรมมา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 46 และนายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 56 ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับ ต่อด้วยการการแสดง “รักข้ามละแม” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การแสดง “MAEJO DANCE” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และเข้าสู่การประกวด หนุ่ม สาว แม่โจ้ชุมพร 2023 โดยมีคณะกรรมการร่วมตัดสิน ดังนี้       1.อาจารย์สามารถ เพชรคง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช       2.คุณหมอเรียว ทับใหม่ คลินิก       3.นางสาวสุวนันท์ สุวรรณเนาว์ ดาว แม่โจ้ชุมพร ปี 2556      4.คุณศสิณภา พุฒภา มิสกระบุรีแฟร์ 2023      5.อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น พร้อม      พร้อมกันนี้ นางสาวประภัสสร สอนเปีย สาว แม่โจ้-ชุมพร 2022 และนายอภิวัฒน์ การะกันต์ หนุ่ม แม่โจ้-ชุมพร 2022 ได้ขึ้นอำลาตำแหน่ง หลังจากที่ปฎิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในการทำกิจกรรมต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 1 ปี       และผลการประกวด ผู้ที่ได้ตำแหน่ง หนุ่ม แม่โจ้ชุมพร 2023 ได้แก่ นายจิรกฤต เวชสุวรรณ (กิม)สาขาวิชาพืชศาสตร์ ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง สาว แม่โจ้ชุมพร ได้แก่ นางสาววรรณศิริ รัชนิพล (มิ้น) สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าว สร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ตลอดจนเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ความรัก ความสามัคคี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องและศิษย์เก่า อันจะนำไปสู่การร่วมกันประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยต่อไป
26 กันยายน 2566     |      1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
            วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) พร้อมด้วยนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์             การอบรมดังกล่าว มีวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP CPR VOLUNTEER) บรรยาย ดังนี้      1.บรรยายให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กทารก พร้อมฝึกปฏิบัติเฉพาะการกดหน้าอก ส่วนการเป่าปากรับชมจาก VDO      2.บรรยายให้ความรู้ การใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED      3.บรรยายให้ความรู้ การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกลั้นออกจากทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กทารก รับชมวิธีปฏิบัติจาก VDO พร้อมตัวอย่างจากวิทยากร             พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ฝึกและสอบปฏิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      22