มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

      วันที่ 1 มีนาคม 2566 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Farm to Table Cafe Grand Opening” ณ บ้านดิน ริมน้ำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการบูรณาการระหว่างสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย ในการนำวัตถุดิบที่สามารถผลิตได้ในมหาวิทยาลัย ออกมาสร้างสรรค์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้บริโภค อาทิ กาแฟส้มจี๊ด ส้มจี๊ดน้ำผึ้งโซดา สลัดผัก เค้กใบเตย เป็นต้น โดยมีนักศึกษา บุคลากรเข้าร่วมกว่า 50 คน

      นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม  “Eco-Print” หรือการถ่ายสีใบไม้ลงบนผืนผ้า เพื่อแปลงโฉมผ้าเก่าหรือผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วให้มีสีสันขึ้นมาใหม่,กิจกรรม "Cocktail Workshop" เรียนรู้การผสมและชมการแสดงการผสม Cocktail สูตรต่างๆ ,กิจกรรมพายเรือคายัค ,กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสามัคคี บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน ซึ่งต่อไปพื้นที่บริเวณบ้านดิน ริมน้ำ แห่งนี้ จะเป็นพื้นที่ให้นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พักผ่อนและทำกิจกรรม ตลอดจนพัฒนาให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

      อย่างไรก็ตาม อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กล่าวเพิ่มเติมว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีทรัพยากรที่มีคุณค่ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรคน ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆของอาจารย์และนักศึกษา หากมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับบริบทและศักยภาพของพื้นที่ โดยที่ทุกคนเป็นเจ้าของอาศัยหลัก ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันใช้ ร่วมกันพัฒนา อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กร Well Being ได้อย่างเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน”

      “Farm to Table Cafe” มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พิกัดบ้านดิน ริมน้ำ  เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. เมนูภูมิใจนำเสนอ คือ กาแฟส้มจี๊ด ส้มจี๊ดน้ำผึ้งโซดา เมนูโกโก้ และเมนูโซดาต่างๆ สอบถามเพิ่มเติมและสั่งรายการเครื่องดื่มล่วงหน้าได้ที่ คุณจอย หมายเลขโทรศัพท์ 062-520 9741 นอกจากนี้ “Farm to Table Cafe” ไม่ได้มีดีแค่เครื่องดื่ม ยังมีสถานที่พักผ่อนสบายๆ นั่งชิว ศึกษาธรรมชาติ เช็คอินถ่ายรูปสวยๆ หรือจะพายเรือคายัคชมสายน้ำ ออกแบบพักผ่อนได้ใน Style ที่เป็นเรา ...Farm to Table Cafe...

 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2566 17:03:28     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 249

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบตู้ปลอดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลละแม
      วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II) จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการ โดยนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม มอบหมายให้นางสุภมาส วังมี เภสัชกรชำนาญการพิเศษและนางสาวอิณฑิภา หนุนภักดี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ      ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว มาจากการระดมทุนของชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ในกิจกรรม “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้” ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร      นอกจากนี้ ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
24 กุมภาพันธ์ 2567     |      154
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 3 (3 NACON-NRAHS) (3rd NACON-NARAHS) ผ่านระบบออนไลน์       1. นายธนกฤต สุขทองแท้ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำมันเสม็ดขาวและระยะเวลาในการสลบปูม้า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       2. นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบชนิดอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย (Artemia sp.)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       3. นายพีระพงศ์ แน่นหนา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบกล้วยหอมทองต่อการลดแอมโมเนียในน้ำเลี้ยงปลากะพงขาว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       4. นายณัฐกาญจน์ อินตัน ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล 1 ในระยะ Post Larva 13 ถึง Post Larva 40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า แอสตาแซนทิน และโปรตีนยีสต์” อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ (ที่ปรึกษาหลัก)
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      307