มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

      ในวันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ นาคกุล นายหนูกาย สีใสคำ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมให้กับเยาวชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนท่าแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง ที่จะได้นำองค์ความรู้ด้านการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาสายพันธุ์ต้นเคี่ยม ซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ให้คงไว้มิให้สูญหาย และสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้

        กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นครั้งนี้จะประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์เคี่ยมและคุณลักษณะที่สำรวจพบในอำเภอบ้านนาเดิม 2) ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม และ 3) การฝึกปฏิบัติวิธีการเตรียมดิน การเพาะขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม การปลูกและการดูแลรักษา

       นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ได้ร่วมกันมอบทุนให้กับโรงเรียนวัดควนท่าแร่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย

 

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2565 9:56:44     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 431

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023) : กรกฎาคม – กันยายน      โดยการวิจัยดังกล่าวจัดทำขึ้นขณะที่เรียนในหลักสูตรซึ่งเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์      เรียนรัฐศาสตร์ ไม่ว่าห้องเรียนวันจันทร์-ศุกร์ หรือห้องเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เราเข้มข้น เข้มแข็งในเรื่องวิชาการ มาเรียนที่นี่ แม่โจ้-ชุมพร      รายละเอียด >https://so19.tci-thaijo.org/index.php/LSJ/article/view/32
29 กันยายน 2566     |      6
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม MAEJO TOUR : ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่นี้ละเเม
      เปลี่ยนวันหยุดธรรมดาให้เป็นวันพิเศษ ออกเดินทางท่องเที่ยวไปด้วยกัน ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรม MAEJO TOUR : ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่นี้ละเเม ในวันเสาร์ ที่ 30 กันยายน 2566 ลงทะเบียนร่วมเดินทาง เวลา 07.50 น. บริเวณป้อมยาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรONE DAY TRIP ราคา 399 บาท >> รวมค่าอาหาร -ค่ากิจกรรม -มีไกด์นำเที่ยวเเละทีมงานดูเเลตลอดทริป -บุฟเฟต์ผลไม้ -ประกันชีวิตรับสมัครถึงวันที่ 28 กันยายน นี้เท่านั้น และปิดรับสมัคร เวลา 18.00 น.สอบถามเพิ่มเติม : 098 707 7242ดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ และลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน QR Code
26 กันยายน 2566     |      13
ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1211 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
     ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1211 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1 อัตราด้านการเมืองการปกครอง การเมืองเปรียบเทียบ ปรัชญาการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสังคมศาสตร์อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนๆละ 34,000 บาทวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนๆละ 27,880 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566สอบถามเพิ่มเติม 077- 544 068ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25660926151322_933674.pdf?fbclid=IwAR26qBBwdw56vFJ6KKwyY3h_W_bLDljCequsJwZmxPmHg6CjJQVFxBSIxto
26 กันยายน 2566     |      37