มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ฯ.pdf 

https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentAdminPage.aspx?bID=7904 <<<<คลิ๊กที่นี่

ปรับปรุงข้อมูล : 4/3/2565 9:22:03     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 236

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กีฬาสานสัมพันธ์สองสถาบันลาดกระบัง-แม่โจ้ “สิงห์เหนือ-เสือใต้เกมส์” ครั้งที่ 15 ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
      วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุวนันท์ สุวรรณเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (สิงห์เหนือ-เสือใต้เกมส์ ครั้งที่ 15) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน และนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีเปิด      การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลาดกระบัง-แม่โจ้ ในครั้งนี้ มีการแข่งขันฟุตบอล 9 คน คู่เปิดสนามระหว่างทีมบุคลากร ศิษย์เก่า สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับ บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การแข่งขันฟุตบอล 9 คน และวอลเลย์บอลหญิง  ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน และกีฬาพื้นบ้าน รวมทั้งงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของทั้งสองสถาบันบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
25 มกราคม 2566     |      13
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ และนางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม รวม 150 คน ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
24 มกราคม 2566     |      4
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “พี่ชวนน้องมาเรียนด้วยกันที่แม่โจ้”
      วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอุดมวิทยากร เข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20 มกราคม 2566     |      23
อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
      อาาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล อังคณานนท์ และ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  โดยมีนายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร       ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร เข้าร่วม 50 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ตามลำดับ
18 มกราคม 2566     |      29