มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในฐานะศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรร์ จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านเกษตรอัจฉริยะ 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2564 12:56:16     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 31

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด