มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964
วันที่ 13-15 กันยายน 2564 ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยชุมชนระนอง โดยร่วมคิดร่วมพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตร การสร้างผู้ประกอบการชุมชนวิถีใหม่ ซึ่งคาดว่าจะเปิดรับผู้สนใจเข้ามาเรียนในปีงบประมาณ 2565 นี้
ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2564 9:01:38     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 35

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด