มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

4 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 ที่ได้รับการจัดสรรจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ณ โรงพยาบาลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

ปรับปรุงข้อมูล : 5/10/2564 6:05:33     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 27

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด