มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ ร่วมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประกาศเอกราชของอินโดนีเซีย และร่วมประชุม "Economic Diplomacy Webinar" กับแนวคิด การนำ OTOP ไปปรับใช้กับชุมชนพื้นที่ Majene บนเกาะสุลาเวสีตะวันตก เพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าท้องถิ่นให้ไปสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา มหาลัยวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ Universitas Sulawesi Barat

ปรับปรุงข้อมูล : 26/9/2564 21:53:17     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 43

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด