มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964
วันที่ 22 กันยายน 2564 อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร บรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "Politics in Thailand" ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Sulawesi Barat University, Majene, West Sulawesi, Indonesia
ปรับปรุงข้อมูล : 26/9/2564 22:06:50     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 36

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด