มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

วันที่ 21 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นการรับซื้อสมุนไพรท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประธานกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรท่าฉาง เกษตรตำบลท่าฉาง ผู้อำนวยการและเภสัชกรจากโรงพยาบาลท่าฉาง เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อป้อนสมุนไพรจากกลุ่มฯ สู่โรงพยาบาลท่าฉาง

ปรับปรุงข้อมูล : 22/9/2564 15:17:13     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 38

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด