ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/2/2564 18:45:30     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 576

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวสมัครงาน

ข่าวล่าสุด

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563
วันนี้ (พุธที่ 3 มีนาคม 2564) เวลา 06.30 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดช่วงเช้า ปล่อยขบวนบริเวณหน้าหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มายังตลาดใต้เคี่ยม เพื่อทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ และฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมัก โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ รวมทั้งได้มีการแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง และให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 มีนาคม 2564     |      19
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "รักษ์หอยมือเสือ เก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะ"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส และ อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "รักษ์หอยมือเสือ เก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะ" ณ หลาดหนองน้ำบ้านดอนทะเล ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์หอยมือเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงสูญพันธุ์ในพื้นที่อ่านท่าชนะให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป 
2 มีนาคม 2564     |      13