เลื่อนวันประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2564 19:18:23     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 451

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวสมัครงาน

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

เรื่อง การเลื่อนวันประกาศรายชื่อบุคคลเพื่อจ้างเหมางานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และวันรายงานตัว ปฐมนิเทศ ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

กำหนดการใหม่ : 

  • ประกาศรายชื่อ : 20 มกราคม 2564 
  • รายงานตัว ปฐมนิเทศ ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน : 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

อ่านรายละเอียดประกาศ >>> https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTE3NTM=

ข่าวล่าสุด