ปฏิทินการศึกษาและแผนรายวิชานักศึกษาแต่ละหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 19/11/2563 11:55:29     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 51

กลุ่มข่าวสาร :

ปฏิทินการศึกษาและแผนรายวิชานักศึกษาแต่ละหลักสูตร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ตรวจสอบแผนรายวิชา >>> https://maejo365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phatthanakan_mju_ac_th/Esz1RnnksKNGnITrKDO3gOAB_MGFqfV52xdXqzyu1OnH-g?e=1tVsUv

ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ >>> http://www.education.mju.ac.th/studentSystem/train_manual.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์ >>> http://www.education.mju.ac.th/studentSystem/login.aspx

ข่าวล่าสุด