ผู้บริหารแม่โจ้ หารืออำเภอละแม และ อบต.ละแม กรณี การถ่ายโอนทรัพย์สินหน้าหาด

ปรับปรุงข้อมูล : 18/11/2563 14:51:20     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 33

กลุ่มข่าวสาร :

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร, ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด ประธานคณาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชารัฐศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม, นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน หัวหน้างานบริหารและธุรการ เข้าพบนายอภิชา สมชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม และนายนพภา อินทรักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอละแม เพื่อหารือ กรณี การถ่ายโอนทรัพย์สินโครงการพัฒนาพื้นที่ชายหาดแม่โจ้-ชุมพร โดยฝ่ายปกครองทั้งสองหน่วยงานยินดีมอบโอนทรัพย์สินจากโครงการดังกล่าว ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ดำเนินการบริหารจัดการ 

โดยหลังจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะขอรับการขึ้นทะเบียนธนารักษ์ตามระเบียบราชการ และรับมอบจากจังหวัดชุมพรตามขั้นตอนต่อไป 

ข่าวล่าสุด