ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้

ปรับปรุงข้อมูล : 14/7/2563 10:51:51     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 37

กลุ่มข่าวสาร :

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ ณ การยางแห่งประเทศไทย สาขาทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

นายวีรวัชร์ จารุรัขต์ธำรง ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ แจ้งว่า วาระของนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคใต้ มีวาระ 3 ปี ตามการปรับเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจะมีการเลือกตั้ง ณ จุดเลือกตั้งสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 และจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้า (ภูมิภาค) ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ จุดเลือกตั้งล่วงหน้า 5 จุด คือ
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ.ชุมพร
2. วังน้ำราบรีสอร์ท อ.นาโยง จ.ตรัง
3. อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี
4. อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
5. อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ กล่าวขอบคุณและชื่นชมชมรมฯในการสนับสนุนการจัดเตรียมงานเกษตรแม่โจ้ และรายงานการขอเพิ่มงบประมาณจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเตรียมการจัดงานเกษตรแม่โจ้ในปีหน้า (2564)

นอกจากนี้ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท Green Bio Zone ทำโครงการกลั่นน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืด และเพิ่มแร่ธาตุให้กลายเป็นน้ำสะอาดเพื่อบริโภค

ส่วนการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการขยายการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และแจ้งว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่น รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์

ต่อมา ชมรมฯ ในแต่ละจังหวัด ได้มีการรายงานความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการกำหนดวันจัดงาน "วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม" เป็นวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และงานเลี้ยงรวมพลคนแม่โจ้ภาคใต้ ครั้งที่ 26

ข่าวล่าสุด