ชมรมกองกำลัง "เที่ยว" รับใช้สังคม ได้รับการประเมินในระดับทอง จากโครงการ Green Youth ประจำปี 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 2/6/2563 21:00:48     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 55

กลุ่มข่าวสาร :

ชมรมกองกำลัง "เที่ยว" รับใช้สังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2562

ที่มา : www.deqp.go.th/new/ประกาศgreenyouth62/

ข่าวล่าสุด