มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม"

วัน: ศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2563
เวลา: 08.00 - 17.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ติดต่อสอบถาม: ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู โทร. 08 6610 3317

สมัครเข้าร่วมอบรมออนไลน์ >>> http://www.chumphon.mju.ac.th/wtms_registerDetail.aspx?tID=179

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2563 22:56:08     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 363

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด