มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย และ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" กับ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันที่ 7 เมษายน 2559

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2559 22:21:23     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1028

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

นักศึกษาใหม่ แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้า 72 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จักกรช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกใหม่ ร่วมปล่อยปูม้าจำนวน 72 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศล”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย บริเวณทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนเอื้ออำพน เข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตาม กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารปูม้า จังหวัดชุมพร โดยได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
21 มิถุนายน 2567     |      6
บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้-ชุมพร คึกคัก คณบดี นำทีม “ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 89 “ สู่บ้านหลังที่ 2 อย่างอบอุ่น
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมผู้ปกครอง รายงานตัวเข้าหอพัก ณ อาคารคาวบอย 3 โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น และในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองพร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกใหม่ เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตาม นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-29 มิถุนายน 2567 โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา ดูแลนักศึกษาระหว่างเดินทางและตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
21 มิถุนายน 2567     |      14
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมงานฤดูกาลทุเรียนชุมพรจังหวัดชุมพร ปี 2567
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมงานวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานพร้อมกันนี้ นางอู๋ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา นายจางจื้อเหวิน กงสุลฝ่ายการพาณิชย์ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนทั้งภาครัฐเอกชนและตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งในปี 2567 คาดการณ์ว่าผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร จะมีผลผลิตประมาณ 2.5 แสนตันสร้างรายได้มากกว่า 33,000 ล้านบาท โดยจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น 17.38 เปอร์เซ็นต์ และประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือสาธารรัฐประชาชนจีน ที่นำเข้าผลผลิตสดทุเรียนสัดส่วนมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณการนำเข้าทุเรียนทั้งหมด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลทะเลทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
17 มิถุนายน 2567     |      62
คณะอาจารย์ แม่โจ้-ชุมพร เข้าเจรจาโครงการวิจัยการผลิตเห็ดมูลค่าสูงในระบบอินทรีย์นานาชาติ (IFORM) ณ บ.วี ไอ พี กริคัลเจอร์ จำกัด
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ เดินทางไปยังฟาร์มบริษัทวี ไอ พี กริคัลเจอร์ จำกัด ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเจรจาโครงการวิจัยการผลิตเห็ดมูลค่าสูงในระบบเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งนี้ บริษัทดังกล่าว พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และในอนาคตบริษัทมีความพร้อมที่จะมาลงทุนในการผลิตเห็ดมูลค่าสูงในระบบเกษตรอินทรีย์นานาชาติบนพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFORM) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรอย่างไรก็ตาม บริษัทยังพร้อมรับซื้อผลผลิตเพื่อป้อนโรงงานของบริษัทในจังหวัดสงขลาต่อไป
17 มิถุนายน 2567     |      78