มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

1) ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน5รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

2)ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน15รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

3) ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน10รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

ปรับปรุงข้อมูล : 17/2/2559 13:31:28     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 697

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด