มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      - ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงิน 1,287,996 บาท
      - กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่ 27มิถุนายน 2554 - 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ งานคลังและพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
      - กำหนดเปิดซองสอบราคา วันที่ 13 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์

    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารราคาในราคาชุดละ 2800 บาท ได้ที่งานคลังและพัสดุ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม 2554 ในวันเวลาเวลาราชาการ หรือ ติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 077-519495  << รายละเอียดเพิ่มเติม >>

ปรับปรุงข้อมูล : 7/5/2554 16:02:57     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 17831

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด