มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการจัดการทีมลมทะเลที่ผ่านเข้ารอบ 40 ทีม ได้เข้าร่วมกิจกรรมมแคมป์สร้างสรรค์ต้นกล้าสีขำว (White Camp) ณ ห้องประชุมนุสา 1 โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรายละเอียดกิจกรรม วันที่ 1 ออกเดินทางงสู่จังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมแปลงสาธิตการเกษตร “ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ และเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี และร่วมกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ ต้นกล้าสีขาว วันที่ 2 ร่วมกิจกรรมถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช และพิธีเปิดแคมป์ สร้างสรรค์ต้นกล้าสีขาว รับฟังบรรยายการดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตโปร่งใส และบรรยายภาพรวม โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2558 ตลอดจนการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในภาคปฏิบัติ และ “เทคนิคการปอกเปลือกความคิดให้ถึงแก่น” “พลิกไอเดียเซอร์ๆ ให้เป็นโปสเตอร์โดนๆ” และจัดให้มี Workshop ลับสมองลองปฏิบัติการ วันที่ 3 ฟังบรรยาย “เคล็ดลับการสร้างสรรค์และนำเสนอ Clip Video แบบ WOW!” และ Workshop สู่ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงาน Poster และส่งเข้าประกวด และวันที่ 4 นำเสนอโปสเตอร์ 80 วินาที และเดินทางกลับพร้อมพี่ๆ ทีมงานโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว สู่สนามศุภชลาศัย และทีมลมทะเลเดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยสวัสดิภาพ ในการเดินทางครั้งนี้ ประสบการณ์ของพวกเราทีมลมทะเลยังไม่ถือเป็นการสิ้นสุด ทีมลมทะแลต้องลงพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข รวมถึงบูรณาการความรู้ จากการเรียนและจากประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้กับองค์กรหรือชุมชนที่สนใจ หรือพัฒนาธุรกิจที่มีจริยธรรมในการดำเนินการ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของสังคมและชุมชน ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามหลักปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” การเดินทางสู่ชลบุรีเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นกิจกรรม "ท่องเที่ยววิถีเรือใบ ใส่ใจพิธีโบราณ สืบสานภูมิปัญญาชาวบ้าน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย" ขอให้ชาวแม่โจ้-ชุมพร ทุกคน ร่วมเป็นกำลังใจ และติดตามความคืบหน้ากิจกรรมของทีมลมทะเล ผ่านเวปไซต์ของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 26/10/2558 12:13:55     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 781

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2565
      วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวเปิดโครงการพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา       อย่างไรก็ตาม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้      1.การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยอาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ      2.เส้นทางสายอาชีพ โดยนางสาวประภัสสร ไพศาล ผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 74      3.พร้อมไหม จบไปต้องทำงานหรือศึกษาต่อ โดยอาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา      4.ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ดร.ณรงค์ โยธิน
21 มีนาคม 2566     |      44
“ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี” รองอธิการบดี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงาน ม.แม่โจ้-ชุมพร เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชน
      วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ปฎิบัติงานติดตามความก้าวหน้าการบริหารงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี คณะผู้บริหารและบุคลากรต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      โดยการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในครั้งนี้ รองอธิการบดีได้ติดตามความก้าวหน้าพร้อมให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาทิ  “สถานะด้านการเงินและงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ,“แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร SPO มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี ความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ Well-being@chumphon“การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาห้องปฏิบัติของนักศึกษา” “โครงการครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร” “โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน” และร่วมเป็นพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด       พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ลงพื้นที่หารือขยายความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ฟาร์มทดลองละแม ในด้านการพัฒนาหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ MOU โครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการ “Farm to Table Cafe” บริเวณบ้านดิน ริมน้ำ       อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ปฎิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากร ศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับเครือข่าย และเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
19 มีนาคม 2566     |      28
บ.โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด มอบตู้เย็นเพื่อใช้ในโครงการ “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร”
      วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 นายถาวร สงคราม ผู้จัดการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 54 มอบตู้เย็นจำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในโครงการ “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และตัวแทนบุคลากรรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      ทั้งนี้ ศิษย์เก่าแม่โจ้ ศิษย์ปัจจุบันหรือผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุน “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” สามารถบริจาคเป็นเงินสด โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 596-2-03491-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินบริจาค ทางแฟนเพจ ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      นอกจากนี้ สามารถสนับสนุนเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด น้ำดื่ม หรืออื่นๆตามสะดวก นำส่งได้ที่นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  99 หมู่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170  หมายเลขโทรศัพท์ 061-173 5669
22 มีนาคม 2566     |      39