มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

1. รายการครุภัณฑ์ห้องสารสนเทศ

2. รายการครุภัณฑ์ประกอบอาคาร (ห้องบรรยาย , ห้องพักอาจารย์, ห้องประชุม)

ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2557 11:34:47     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 795

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด