ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่กรอกความประสงค์ หรือความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2562 16:36:54     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 507

กลุ่มข่าวสาร :

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่กรอกความประสงค์ หรือความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  MJU Pre-TCAS รอบที่ 1 โดยกรอกผ่านระบบ "ลงทะเบียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวล่าสุด