คู่มือส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสต้า จังหวัดชุมพร  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร
ฐานข้อมูลสารแทนนินจากส่วนของลำต้น ใบ และเปลือกของกล้วยหอมทอง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
คู่มือเส้นทางท่องเที่ยวชุมพร  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ภายใต้ผลงานวิจัย "การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนกับแหล่งท่องเที่ยวหลักฐานในจังหวัดชุมพร"
คู่มือท่องเที่ยวเกาะพิทักษ์ หลากหลายเรื่องราวความผูกพัน "วิถีชีวิตผู้คน ท้องทะเล และผืนแผ่นดิน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
คู่มือท่องเที่ยว เรื่องเล่า...คันธุลี โดยผู้ช่วย ศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
คู่มือดูนก ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์  ทองสง
การเพาะเลี้ยงและแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่น โดย สาขาวิชาการประมง
สารสกัดแทนนินจากใบหูกวาง: วิธีการเตรียมอย่างง่าย และการประยุกต์ใช้ในปลาสวยงาม
คู่มือ "ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ชักใบขึ้นเสา ล่องเลแม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  รักษาพล

E-Book กิจกรรม “การสำรวจความหลากหลายของหอยสองฝาและแนวทางการจัดการทรัพยากรบริเวณชายหาดทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร”ภายใต้ โครงการ “การสำรวจและรวบรวมเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังหินตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร” โดย อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น

E-Book กิจกรรม"การสำรวจปริมาณและการแพร่กระจายของหอยมือเสือบริเวณแนวประการังน้ำตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร" ภายใต้ โครงการ “การสำรวจและรวบรวมเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังหินตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร” โดย นายชาญวิทย์  ขุนทองจันทร์

E-Book กิจกรรม"การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร" ภายใต้ โครงการ “การสำรวจและรวบรวมเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังหินตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร” โด  อาจารย์ ดร.เชษฐ์  ใจเพชร


ปรับปรุงข้อมูล 30/11/2566 13:22:06
, จำนวนการเข้าดู 23502