ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมกับโครงการ MJU2T จัดตั้ง “ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU2T) จัดตั้ง “ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ” บริเวณทางเดินตรงข้ามอาคารแม่โจ้สามัคคี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  ได้ใช้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยมีประชาชนเดินทางมารับสิ่งของจากตู้ปันสุขอย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ผักผลไม้ ของใช้ที่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการ MJU2T มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรอย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นมหาวิทยาลัยของสังคม มีความยินดียิ่งที่ได้ช่วยเหลือชุมชน และมีความตั้งใจตามป้ายประกาศหน้าตู้ว่า “เพราะความสุขแบ่งปันกันได้ หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” คือเมื่อรับไปแล้ว สามารถนำของใส่คืนกลับไปในตู้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้บุคลากรและประชาชน นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาเติมใส่ตู้เพื่อร่วมกันแบ่งปันและส่งมอบความสุขให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป  
30 กรกฎาคม 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ>https://researchex.mju.ac.th/otou/index.php/info3/24-info2?fbclid=IwAR0MoB63RyOu2Sy6sPa1QmGMyw_OjmoABMYf8RrBxCcGZguFwqHEuPwN9G4ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640120142855_113644.pdfกำหนดการ รายงานตัวและทำสัญญาจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640125152343_878968.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640201181728_347061.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640202105050_96654.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 และ 6แก้ไขระยะเวลาการจ้างงาน จากเดิม ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203145439_560840.pdfอ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203162026_402147.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203162417_57566.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208140337_980358.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208201801_987477.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208202325_451244.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208205216_816253.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640209200734_872565.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213342_874273.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213406_29476.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213413_703510.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640215063747_998862.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9อ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640604144028_465695.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10อ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640607113134_435333.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 9อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640611181111_975526.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640611182348_834973.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 10อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640615145756_157658.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 11อ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640702144014_149495.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 11อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640715105229_506140.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 11อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640722105202_487783.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 11อ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640728163347_117753.pdf
28 กรกฎาคม 2564
อาจารย์และนักศึกษา ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ชื่อนักศึกษา : นางสาวศศิวิมล สีนุ้ยคง สาขาวิชาการประมงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ชื่อผลงาน : พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลีนต่อปลาการ์ตูนแดงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ชื่อนักศึกษา : นางสาวศิลินทรา คุ้มเดช สาขาวิชาการประมงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ชื่อผลงาน : ผลของกากน้ำตาลต่อปริมาณแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมยระบบเรสเวย์นอกจากนี้ นางสาวอัมรา คงชาตรี นางสาวเสาวณี แสงบ้านยาง นายนพดล แสงจันทร์ นายพงศ์เพชร เพ็ชรโสม นายสรายุทธ สมสอน นายนนธวัช เพ็งมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการประกวดด้วย 
20 กรกฎาคม 2564
กองกำลัง "เที่ยว" รับใช้สังคม ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล "Green Youth" 3 ปีซ้อน จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กองกำลังเที่ยวรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประจำปี 2563 จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรม Green Youth สู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมกองกำลังเที่ยวรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเงินโดยดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการการจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรมีสมาชิกในชมรม 4 คนได้แก่นางสาวธิดาพรคำแก้วนางสาวประไพวรรณสุริยเลิศนางสาวไอซ์เกตเพิ่มพูนและนายธนทัตบัวศรีเป็นผู้ดำเนินโครงการและมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจรักษาพลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯกองกำลังเที่ยวรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรได้รับรางวัลต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน เริ่มตั้งแต่ปีพศ. 2561 จนถึงปัจจุบันซึ่งสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) อย่างเต็มภาคภูมิ
19 กรกฎาคม 2564
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 1)
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1180 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 1)อ่านประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640715172816_232835.pdf
15 กรกฎาคม 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มแรก ณ โรงพยาบาลละแม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง และนักศึกษาที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนสิงหาคมอีกด้วย โดยจะฉีดเข็มที่สองอีกครั้ง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ เวลาและสถานที่เดิม ดูภาพเพิ่มเติม >https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MAEJO.CHUMPHON&set=a.4327735633935876
12 กรกฎาคม 2564
งานกิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้-ชุมพร ประชุมออนไลน์นักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมเข้าหอพัก
งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้มีการจัดประชุมออนไลน์ ผ่านทางระบบ Microsoft Teams ร่วมกับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ทุกคน ในวันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เพื่อชี้แจงรายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งจะมีนักศึกษากลุ่มแรก เข้ารายงานตัว ในวันเสาร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. เป็นนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ของกลุ่มจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดง และสีส้ม ซึ่งเป็นการประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ที่จะต้องเดินทางมากักตัว เป็นเวลา 14 วัน ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รายละเอียดของการเข้ารายงานตัว การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่หอพักนักศึกษา การชี้แจงรายละเอียดในคู่มือเตรียมความพร้อม:ก่อนรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 และมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนนักศึกษากลุ่มที่สอง ในโซนพื้นที่สีเหลือง จะเข้ารายงานตัว ณ หอพักนักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
8 กรกฎาคม 2564
ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฯ ร่วมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ชุมพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย ได้รับเชิญจากเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดชุมพร (พ.ศ.2562-2570) เมื่อวันที่30 มิถุนายน 2564ณ ห้องประชุมเกาะเกล็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร
1 กรกฎาคม 2564
MJU2T ตำบลทุ่งคาวัด มอบผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองฉาบทุ่งคาวัดแม่พุดสี ให้กับส่วนราชการและธนาคารในอำเภอละแม
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 MJU2T ตำบลทุ่งคาวัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองฉาบทุ่งคาวัดแม่พุดสี ให้กับส่วนราชการและธนาคารในอำเภอละแม ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอละแม, ที่ทำการอำเภอละแม (นายอำเภอละแม, ฝ่ายทะเบียน, ฝ่ายปกครอง, ฝ่ายความมั่นคง, ฝ่ายเสมียนตรา, ฝ่ายพัฒนาชุมชน, ฝ่ายเกษตร), กำนันนรินทร์ พันธ์เจริญ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอละแม, โรงพยาบาลละแม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, และธนาคารไทยพาณิชย์ผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองฉาบทุ่งคาวัดแม่พุดสี ออกแบบบรรจุภัณฑ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนและสถานที่สำคัญของอำเภอละแม เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ และใช้เป็นสินค้าของฝากประจำอำเภอละแมภาพ: นายปัญญา อภิรัตนวรรณ
30 มิถุนายน 2564
ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ให้ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม
วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เชิญ ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ให้แก่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทอนอม ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร การถ่ายทอดประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.  อย่างไรก็ดีกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour”
30 มิถุนายน 2564
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งชันโรง (GAP) ของประเทศไทย
วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เชิญว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งชันโรง (GAP) ของประเทศไทย ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
30 มิถุนายน 2564
คณะนักวิจัยเดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดชุมพร
อ.ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อ.ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อ.ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ผศ.อำนาจ รักษาพล และ ผศ.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว ผู้รับผิดชอบโครงการฯ พร้อมด้วย อ.วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ 1). ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ อ.เมือง จ.ชุมพร 2). ศูนย์การเรียนรู้วิถีจินตนา บ้านทอน-อม ตำบล ช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร 3). กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนเหวโหลมโฮมสเตย์ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 4). ศูนย์การเรียนรู้ บ้านน้อยกลางป่าใหญ่ หมู่ที่ 6 อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในระหว่างวันที่ 17 - 19 เดือน มิถุนายน พศ 2564 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง การยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสู่ความเป็นเมืองสุขภาวะที่ดีภายในจังหวัดชุมพร ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการเพื่อการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2564 สนับสนุนงบประมาณวิจัย โดย กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.)
25 มิถุนายน 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2564 ลงทะเบียนปกติ (on-line) >www.reg.mju.ac.thแผนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการhttps://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640624115209_809611.pdfสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งhttps://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640624115218_672305.pdfสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นhttps://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640624115226_719316.pdfสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการhttps://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640624115233_602706.pdfสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชhttps://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640624115241_844901.pdfปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564http://www.reg.mju.ac.th/registrar/calendar.asp?avs409352251=1&fbclid=IwAR1QAlNCO8sHhEsorrc2shAl4pcU2sgMOGlt4rmnEs9hryp46bcuGzemyoY
24 มิถุนายน 2564
ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฯ ประชุมกับรองว่าผู้ว่าชุมพร ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564
อังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย เลขานุการ อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดชุมพร ได้เข้าร่วมประชุมกับ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะกรรมการคณะทำงานขับเคลื่อนด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พัฒนาจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัดชุมพร
23 มิถุนายน 2564
ศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ มอบเงินรายได้จากโครงการเดิน-วิ่งการกุศล สบทบทุนโรงพยาบาลละแม
วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ นำโดย นายวีรวัชร์ จารุรัชต์ธำรง อดีตประธานชมรมฯ และ นายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมฯ ปัจจุบัน มอบเงินรายได้จากการจัดโครงการ เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล "วิ่งหาดแม่โจ้ ชมหลาดใต้เคี่ยม" ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม เป็นประธานมอบเงิน จำนวน 205,421 บาท ให้กับโรงพยาบาลละแม เพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารผู้ป่วย โดยมี นพ.ภูมิธพัฒน์ มายุศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหาร และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน อาทิ สถานีตำรวจภูธรละแม, องค์การบริหารส่วนตำบลละแม, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร, นายไพฑูรย์ หลิมวัฒนา (สมาชิกวุฒิสภา), บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัทคิวแม็กซ์ อะโกรเทค จำกัด, บริษัทชุมพรการกีฬา, ศึกษาภัณฑ์ละแม, และ เสือการเกษตร ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้หักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนโรงพยาบาลละแม ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอละแม ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจนสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับศิษย์เก่าแม่โจ้ และหน่วยงานทุกภาคส่วน 
15 มิถุนายน 2564
ธนาคารชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.10 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร ผู้ริเริ่มกิจกรรม “ธนาคารชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ ดำแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร และนักวิชาการเกษตรของศูนย์ฯ เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน และหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยชันโรง เพื่อนำข้อมูลส่งเสริมเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงชันโรงในภาคใต้ต่อไป
11 มิถุนายน 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ
วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย รองคณบดีฯ นำบุคลากร และ ศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค จากนั้น ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ ร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร พร้อมคณะ ได้ร่วมกันพัฒนาแปลงโครงการไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
7 มิถุนายน 2564
ทางหลวงชนบท เข้าพบผู้บริหาร ม.แม่โจ้ชุมพร พัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera)
19 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย ประชุมร่วมกับทางหลวงชนบท (ทช.) ในการพัฒนาถนนเลียบชายฝั่งทะเล ภายใต้โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Thailand Riviera) ณ ห้องประชุม อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >https://mgronline.com/business/detail/9640000046424
19 พฤษภาคม 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีถวายสักการะ เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2564) เวลา 10.09 น. ที่อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร จัดพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงประชวรด้วยพระโรคหวัดใหญ่ และสิ้นพระชนม์ที่ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 สิริพระชนมายุ 43 พรรษาด้วยพระกรณียกิจตลอดระยะเวลาที่ทรงรับราชการทหารเรือ ส่งผลให้กองทัพเรือ มีความเจริญก้าวหน้า สามารถทำหน้าที่รั้วของชาติทางทะเลได้อย่างเข้มแข็งสืบต่อมา ซึ่งนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง กองทัพเรือจึงได้ประกาศขนานพระนามเป็น "องค์บิดาของทหารเรือไทย" และได้กำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ เป็น "วันอาภากร"
19 พฤษภาคม 2564
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง ม.แม่โจ้-ชุมพร คว้ารางวัลการประกวด "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประการผลการพิจารณารางวัลการประกวด "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน โดย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล ดังนี้ ธนาคารปูม้าบ้านดอนสาม (ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ปูปากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร โดย อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท้องโตนด จังหวัดชุมพร โดย ผศ.ยุทธนา สว่างอารมณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การประกวดดังกล่าว เป็นเวทีแสดงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรปูม้าระดับชุมชนอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูและสร้างชื่อให้แก่ธนาคารปูม้าที่มีความเข้มแข็งให้เกิดเป้นแบบอย่างการดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันของชุมชนอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า  
5 พฤษภาคม 2564
ดูทั้งหมด
รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ.2564 รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
26 มีนาคม 2564
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1.รับบริจาคเงินเข้าบัญชี ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563มียอดเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 630-251593-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ โยธิน และ/หรือ นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย และ/หรือ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้โอนเงินดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 487 0562 502  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ยอดเงินโอนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 2.สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวที่ได้รับจากการบริจาค ไปสมทบกับทีมงานวัยรุ่นละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และทางทีมงานวัยรุ่นละแม ได้นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขอให้คุณความดี คุ้มครองทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง  และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายใจ ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
23 ธันวาคม 2563
บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ รับฟังเรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย และ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" กับ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันที่ 7 เมษายน 2559
7 เมษายน 2559
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
23 กุมภาพันธ์ 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ)
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) เพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม พัฒนา คน-ชุมชน จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่อง เที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมรังสรรค์ ชั้น 1 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (ภาพโดยท่านอุปนายกสมาคมฯรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน และนางจินตนา ไพบูลย์)
21 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วน
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุก ภาคส่วน เพื่อร่วมสร้าง "สุข" บนแผ่นดินจังหวัด พังงา ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ให้เข้าร่วมทีมวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรท้อง ถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์-โครงการชุมชนบ้านน้ำใน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วันที่ 19 มกราคม 2559
21 มกราคม 2559
อาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม จัดโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน"
วันที่ 20 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ได้จัดทำโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน" ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก "เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนฐานรากภาคใต้ บนหรือ สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2558
21 มกราคม 2559
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2559
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย นายณรงค์ โยธิน เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 กับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชุมพร
8 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือปกป้อง ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายในถ้ำรับร่อ
สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว โดยอาจารย์จุฑามาส เพ็งโคนา ร่วมกับแกนนำสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และกลุ่มอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววัดถ้ำรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือปกป้อง ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายในถ้ำรับร่อ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558
20 ธันวาคม 2558
ดูทั้งหมด
รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ.2564 รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
26 มีนาคม 2564
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร "Organic Farm Outlet Chumphon"
   วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการและวิจัย โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การปลูกดอกหน้าวัวแบบอินทรีย์ การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ในงานเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร  Organic Farm Outlet Chumphon ณ บ้านเขานาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร          พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมเวทีเขย่าทัศน์ “ร่วมสร้างชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์” โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเสวนาในครั้งนี้
9 กันยายน 2563
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร รับมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) และในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช. ในงานแถลงข่าว และพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
9 ธันวาคม 2558
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย (2015 The 3rd Thailand Bike & Walk Forum: SAFETY)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ณ ศูนย์สร้างสุข สสส. กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสวนาและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 15 องค์กร/กลุ่ม ซึ่งในปี 2558 ได้มุ่งเน้นในเรื่อง “ความปลอดภัย” ภายใต้แนวคิดหลัก “การสร้างชุมชนจักรยานและสังคมนิยมเดิน” และแผนงานโครงการ “การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย”ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 เรื่อง (1) ได้แก่ การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย และ (2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
19 เมษายน 2558
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม นอกจากการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแล้ว ยังมีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้มีงานทำ"
12 กุมภาพันธ์ 2558
ฝึกอบรม ศิลปหัตถกรรม จาก วัสดุธรรมชาติ
5 พ.ย. 57 มีการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ในรายวิชา พท333 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาฯ ในหัวข้อของศิลปหัตถกรรม ได้จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะในการจัดทำบายศรี ถาดรองอาหาร กระทง งานจากใบตอง ใบเตย และวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ในการสัมนานี้มีผู้ให้การบรรยายโดย นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
5 พฤศจิกายน 2557
ขอแสดงความยินดีกับคณะรำกองยาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
            ขอแสดงความยินดีกับคณะรำกลองยาว ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดขบวนแห่พระบก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557 ของอำเภอหลังสวน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา            อย่างไรก็ตาม รางวัลดังกล่าว นอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรแล้ว ยังสามารถสร้างขวัญและกำลังให้นักศึกษา ในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ตุลาคม 2557
การจัดบรรยายอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลในร่องปาล์มน้ำมัน ด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย อาจารย์ยุทธนา สว่างอารมณ์ได้มีการจัดบรรยายอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลในร่องปาล์มน้ำมันด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร โดยงานนี้ได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์สมพรมีแสงแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเป็นประธานในงาน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ์จาก คุณแสงทอง ชนกาสรณี นายยก อบต สวนแตง ร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการให้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะพืนฐานของปลานิล วิธีการดูแล และการเลือกสายพันธุ์ปลานิล  มีการสาธิตการทำอาหารปลาด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มลงในอาหารปลา และสาธิตการทำกรวยไข่ฟักลูกปลานิล
14 ตุลาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 นายณรงค์ โยธินและ นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการ "บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา และเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาทราบบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกิจกรรม workshop เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันร่วมกัน
3 ตุลาคม 2557
ประชุม จัดทำแผนพัฒนาแม่โจ้ - ชุมพร (5 ปี) ด้านบริการวิชาการและวิจัย
ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมประชุมหารือ เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ระยะ 5-10 ปี) ด้านบริการวิชาการและวิจัย ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
3 กันยายน 2557
ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ
26/2/2562 16:07:10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา่งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา cover way
26/2/2562 16:06:07
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18/10/2559 9:11:12
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90 MHz)
26/8/2559 15:52:21
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/2/2559 13:31:28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/2/2559 13:29:49
Download ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารบุญรอดและอาคารบ้านบุคลากร
30/10/2558 16:00:42
ประกาศ ประกวดราคามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2558
6/11/2557 11:34:47
ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร(ห้องเรียน , ห้องพักอาจารย์, ห้องประชุม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30/10/2557 17:49:19
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
7/5/2554 16:02:57
 ดูทั้งหมด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
28/7/2564 16:36:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
25/1/2564 16:42:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
22/1/2564 19:40:25
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
4/1/2564 17:39:13
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม"
3/2/2563 22:56:08
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
4/12/2557 22:04:44
ประกาศให้นักศึกษามารับบัตรประกัน
17/11/2557 13:49:25
รายชื่อนักศึกษาปี 2557 ที่ส่งหลักฐานทางการศึกษาไม่ครบ
14/10/2557 11:18:04
แจ้งนักศึกษารับบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
1/1/2557 0:00:00
 ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย